โครงการอบรมทันตแพทยศาสตรศึกษาสำหรับอาจารย์ทันตแพทย์มือใหม่ (Phase 1: Teaching and Learning)

โครงการอบรมทันตแพทยศาสตรศึกษาสำหรับอาจารย์ทันตแพทย์มือใหม่ (Phase 1: Teaching and Learning)
ขอเชิญอาจารย์ทันตแพทย์มือใหม่ผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการอบรมทันตแพทยศาสตรศึกษาสำหรับอาจารย์ทันตแพทย์มือใหม่ (Phase 1: Teaching and Learning) ระหว่างวันที่ 19 – 21 เมษายนนี้ 2566 ณ โรงแรมลากูน่า อ.เมือง จ.สงขลา

ผู้สนใจลงทะเบียนได้ที่นี่
https://bit.ly/3Zd8ypl

สอบถามรายละเอียดได้ที่
งานการศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ.
โทร 074-287-529-30

share  this story

Facebook
Twitter
Email

Search