รับสมัครอาจารย์ 1 อัตรา สังกัดอนุสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ สาขาวิชาทันตกรรมอนุรักษ์

รับสมัครอาจารย์ 1 อัตรา สังกัดอนุสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์  สาขาวิชาทันตกรรมอนุรักษ์

ด้วยคณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน ตำแหน่งอาจารย์ สาขาวิชาทันตกรรมอนุรักษ์ จำนวน 1 อัตรา   โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้


1.ตำแหน่งและอัตราค่าจ้าง

ตำแหน่งอาจารย์ อนุสาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์ สาขาวิชาทันตกรรมอนุรักษ์ อัตราค่าจ้าง เดือนละ 31,500  บาท

2. กำหนดการรับสมัคร

  • ตั้งแต่บัดนี้ – 22  กรกฎาคม 2565 รับสมัครทาง  https://resume.psu.ac.th/
  • วันที่ 26 กรกฎาคม 2565   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

3. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิต หรือ ได้รับวุฒิบัตร/อนุมัติบัตรทางสาขาวิชาวิทยาเอ็นโดดอนต์

4. สถานที่รับสมัครและติดต่อสอบถาม

  • สมัครทางอินเทอร์เน็ตผ่านระบบสมัครงานออนไลน์ของ https://resume.psu.ac.th/และปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครงานที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์ พร้อมแนบหลักฐานการสมัคร  สามารถติดต่อ สอบถามได้ที่หน่วยบริหารทรัพยากรบุคคล  คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   โทร. 0 7428 7518
  • ผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการสมัคร 200 บาท โดยโอนเงินค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าบัญชี  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 565-493-130-2 ชื่อบัญชี โครงการกิจกรรมต่าง ๆ คณะทันตแพทยศาสตร์ และปฏิบัติตามขั้นตอนและคำแนะนำที่กำหนด  และส่งหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมมาที่  E-mail :  sutasinee.n@psu.ac.th  พร้อมเก็บหลักฐานการชำระค่าธรรมเนียมไว้  ทั้งนี้หากผู้สมัครไม่แจ้ง     การชำระค่าธรรมเนียมทางเว็บไซต์ที่กำหนดจะไม่มีสิทธิ์สอบ การสมัครสอบจะถือว่ามีผลสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้ดำเนินการครบทุกขั้นตอนภายในวันเวลาที่กำหนด
endo27-06-65

Search