คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์แก่นักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 37

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์แก่นักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 37

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดงานพิธีมอบเสื้อกาวน์แก่นักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 37 จำนวน 43 คน ในชื่องาน “โครงการต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สู่วิชาชีพทันตแพทย์ ปีการศึกษา 2565” ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 อาคาร 3 คณะทันตแพทยศาสตร์ ในงานได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ทพญ.ชิดชนก ลีธนะกุล คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย รศ.ดร.ทพ. อุดม ทองอุดมพร รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาและ พูดคุยถึงการเตรียมตัวก่อนขึ้นคลินิก ผศ.ดร.ทพญ. จันทร์พิมพ์ หินเทาว์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา “พูดคุยการทบทวนเป้าหมายของการเป็นทันตแพทย์” และอาจารย์ที่ปรึกษาและคณาจารย์ได้พร้อมใจ มาร่วมแสดงความยินดี มอบเสื้อกาวน์แก่นักศึกษา นอกจากนี้ยังมีการกิจกรรมพี่แนะนำน้องก่อนขึ้นคลินิก โดยนทพ.ขั้นปีที่ 6 เพื่อเสริมความมั่นใจให้กับนักศึกษาก่อนลงปฏิบัติงานในคลินิก กิจกรรมพบปะพูดคุย นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ปกครอง
 
ทางคณะ ฯ ขอแสดงความยินดีแก่ความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งในชีวิตการเรียนทันตแพทย์ ของนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 4 ด้วยนะคะ 
 
share this story
Facebook
Twitter
Email

Search