คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ.ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ.ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง
     วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ชิดชนก ลีธนะกุล คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วยนายวงษ์รัตน์ เพชรตีบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ผู้แทน นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.ภาณุ สุภัทราวิวัฒน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรมการศึกษา และทีมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ร่วมลงนามเป็นพยานในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อ ร่วมกันพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ การจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการจัดกิจกรรมทางวิชาการ ให้แก่โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยพัทลุง และโรงเรียนมัธยมเกาะหมาก สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง และสร้างแรงบันดาลใจและเตรียมความพร้อมนักเรียนที่สนใจในวิชาชีพทันตแพทย์ ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการศึกษา โดยจัดพิธีลงนาม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อาคาร 3 คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ.
 

แชร์บทความนี้

Facebook
Twitter
Email

Search