สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟัง บรรยายวิชาการ “DOME Stanford Protocol for OSA management” 

สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟัง บรรยายวิชาการ “DOME Stanford Protocol for OSA management” 
  สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟัง บรรยายวิชาการ “DOME Stanford Protocol for OSA management” การรักษา obstructive sleep apnea ในผู้ใหญ่ด้วยการผ่าตัด palatal arch ด้วย DOME technique จาก Stanford sleep clinic USA ร่วมกับการขยาย palatal arch และจัดฟันหลังผ่าตัด
ในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2566
เวลา 13.15 – 15.00 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 7 อาคาร 3 คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ.
รับชมผ่านทาง Zoom online
Meeting ID: 999 0258 3247
Passcode: 877917


Facebook
Twitter
Email

Search