เปิดรับสมัครทันตแพทย์หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรฯ ประจำปีการศึกษา 2566

เปิดรับสมัครทันตแพทย์หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรฯ ประจำปีการศึกษา 2566

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เปิดรับสมัครทันตแพทย์หลักสูตรการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านเพื่อวุฒิบัตรฯ ประจำปีการศึกษา 2566
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 30 กันยายน 2565
✔️สาขาทันตสาธารณสุข : 5 คน
✔️ สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล : 2-3 คน
✔️ สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ : 3-6 คน
 
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและกรอกใบสมัครเข้าฝึกอบรมออนไลน์ได้ที่
https://www.royalthaident.org/examination/train

Search