กองทุนเฉลิมพระเกียรติ ๑๐๐ ปี สมเด็จย่าคณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. เปิดตัว MVเพลงรอยยิ้มของเรา smile of love

กองทุนเฉลิมพระเกียรติ ๑๐๐ ปี สมเด็จย่าคณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. เปิดตัว MVเพลงรอยยิ้มของเรา smile of love
     กองทุนเฉลิมพระเกียรติ ๑๐๐ ปี สมเด็จย่า ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดตัว MVเพลงรอยยิ้มของเรา smile of love
 
      กองทุนเฉลิมพระเกียรติ ๑๐๐ ปี สมเด็จย่าฯ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดแถลงข่าวเปิดตัว MVเพลงรอยยิ้มของเรา smile of love ในวันที่ 4 เมษายน 2566 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
     การจัดแถลงข่าวในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมแถลงข่าวประกอบด้วย ท่านสมพร ใช้บางยาง ประธานกรรมการบริหารกองทุนฯ ศ.ดร.ทพญ.ชิดชนก ลีธนะกุล คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ รศ.นพ.ทพ.สุรพงษ์ วงศ์วัชรานนท์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญซึ่งร่วมให้การรักษาดูแลผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ คุณมินท์ แตรตุลาการ นักแต่งเพลง (คนเบื้องหลังทำเพลงของหลายศิลปินดัง อาทิ “ศุ บุญเลี้ยง” “ลาบานูน” และ “แบชเชอร์”)
 
     เพลงรอยยิ้มของเรา smile of love จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการเผยประชาสัมพันธ์ทำให้กองทุนเฉลิมพระเกียรติ ๑๐๐ ปี สมเด็จย่าฯ เป็นที่รู้จักมากขึ้นผ่านบทเพลง ที่บอกเล่าเรื่องราวรอยยิ้มของผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ และผู้ด้อยโอกาสทางทันตกรรมที่ได้รับการดูแลรักษาโดยทีมทันตแพทย์และแพทย์ เป็นรอยยิ้มจากทั้งผู้ให้และผู้รับ ซึ่งกองทุนเฉลิมพระเกียรติ ๑๐๐ ปี สมเด็จย่า ฯ ได้ให้การดูแลผู้ด้อยโอกาสทางทันตกรรมด้านต่าง ๆ เช่น การให้การรักษาผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ การฟื้นฟูสภาพด้วยกระดูกขากรรไกรใบหน้าประดิษฐ์ การดูแลผู้ด้อยโอกาสทางทันตกรรมที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล เป็นต้น
 
     กองทุนเฉลิมพระเกียรติ ๑๐๐ ปี สมเด็จย่าฯ ได้รับการสนับสนุนด้วยดีจากผู้มีอุปการคุณจากทั้งภาครัฐและเอกชน แต่ด้วยค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการดูแลผู้ด้อยโอกาสทางทันตกรรมค่อนข้างสูง โดยเฉพาะผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ที่ต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งเติบโตเป็นผู้ใหญ่ แต่ละรายมีค่าใช้จ่ายประมาณ 400,000 บาทต่อราย ปัจจุบันมีผู้ป่วยอยู่ในการดูแลของกองทุนฯ ประมาณ 1,000 คน ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่มีฐานะค่อนข้างยากจน การให้การสนับสนุนช่วยเหลือผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่จะช่วยทำให้พวกเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถเข้าสู่สังคมได้อย่างมีความสุข เพลงรอยยิ้มของเรา smile of love แต่งขึ้นโดยคุณมินท์ แตรตุลาการ โดยมีพี่ปุ๊ อัญชลี จงคดีกิจ ร่วมขับร้องโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และมีนักร้องซึ่งเป็นผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่ คือเด็กชายอิบรอฮิม ซึ่งมีอายุ 12 ปี ร่วมร้องเพลงในเพลงนี้
 
     หวังว่าเพลงนี้จะเป็นสื่อนำทางให้ผู้มีจิตใจที่เมตตา ช่วยมาเติมต่อรอยยิ้มให้กับผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่และผู้ด้อยโอกาสทางทันตกรรมได้มีรอยยิ้มที่สดใส ซึ่งท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรอยยิ้มกับเราได้ที่ บัญชี กองทุนเฉลิมพระเกียรติ ๑๐๐ ปี สมเด็จย่า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 565-2-66601-6
 

แชร์บทความนี้

Facebook
Twitter
Email

Search