Congratulation Dent PSU

Congratulation Dent PSU

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิตทุกท่าน 💜 ในโอกาสสำเร็จการศึกษา และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 จากสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Search