คลินิกอายุรศาสตร์ช่องปาก (ORAL MEDICINE CLINIC)

ให้บริการตรวจ วินิจฉัย และดุแลรักษารอยโรคของเนื้อเยื่ออ่อนในช่องปาก เช่น แผล เยื่อเมือกช่องปากอักเสบ ตุ่มน้ำ ก้อนเนื้อการเปลี่ยนแปลงเม็ดสีของเนื้อเยื่อช่องปาก มะเร็งช่องปากกลุ่มอาการแสบร้อนช่องปาก สภาวะปากแห้งและการรับรสเปลี่ยน

Search