ชนิดของการบริการ

เวลาให้บริการ

คลินิกในเวลาราชการ

 • รับบัตรคิว
  จันทร์-ศุกร์ 06.30น.-10.30น. (คิวหลังจากช่วงเวลานี้ อาจจะได้รับการรักษาในช่วงบ่าย หรือทำการนัดหมายให้มารับการรักษาในวันถัดไป)
 • การจองคิวล่วงหน้า ผ่านระบบออนไลน์
 • เปิดระบบจองคิว ในวันเวลาราชการ
 • โทร. 074-287620 ( สายใน ม.อ.7620 )
 • เวลาให้บริการ
  8.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.
 • กรณี มีอาการ ปวด บวม ประสบอุบัติเหตุ เลือดไหลไม่หยุด ให้แจ้งเจ้าหน้าที่จุดคัดกรอง ชั้น 1 อาคาร 2

คลินิกนอกเวลาราชการ

 • โทร. 074-287625, 088-3990402, 061-7680002
 • รับบัตรคิว
  จันทร์-ศุกร์ 16.20-18.30 น.
  เสาร์-อาทิตย์ 8.30-10.00 น. และ 13.00-14.00 น.
 • วันเวลาให้บริการ
  จันทร์-ศุกร์ 17.00-20.00 น.
  เสาร์ 8.30 -12.00 น. และ 13.00 – 20.00 น.
  อาทิตย์ 8.30-12.00 น.และ 13.00-16.00 น.
 • การจองคิวล่วงหน้า
  จันทร์-ศุกร์ จองได้วันต่อวัน ตั้งแต่เวลา 9.00-14.00 น.
  โทร. 074-287624
  ( สายใน ม.อ.7624 )
 • หมายเหตุ
  วันนักขัตฤกษ์ เปิด-ปิด ตามประกาศคลินิกนอกเวลาราชการ
ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ ผ่านระบบออนไลน์

Search