โครงการพิเศษสำหรับผู้ป่วย

ทำฟันกับนักศึกษา

1.ได้รับการตรวจเบื้องต้นอย่างละเอียด มีอาจารย์นิเทศงาน ที่มีความเชี่ยวชาญคอยกำกับดูแล

2.ได้รับการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากอย่างต่อเนื่อง

 3.ได้รับการยกเว้นค่ารักษาพยาบาล50% หรือได้รับการยกเว้นค่าบริการทั้งหมด ในบาง รายการ ตามประกาศของคลินิกนักศึกษา

ข้อจำกัดการทำฟันในคลินิกนักศึกษา

 1.มีเวลามาตามที่นักศึกษานัด ได้ครั้งละ 3 ชั่วโมง

 2.สามารถมาตามนัดถี่ได้เดือนละ 3-4 ครัง้ ถ้าท่านไม่สามารถมาตามนัดได้ ให้ติดต่อเลื่อนนัด และขอวันนัดใหม่ได้กับนทพ.โดยตรง

ติดต่อ คลินิกรวม 2 ชั้น 2 ช่อง 20 เบอร์ติดต่อ 074-287668 หรือภายใน 7668

ข้อดีของการทำฟันกับนทพ.

 1.ได้รับการตรวจเบื้องต้นอย่างละเอียด มีอาจารย์นิเทศงาน ที่มีความเชี่ยวชายคอยกำกับ ดูแล

 2.ได้รับการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากอย่างต่อเนื่อง

การให้บริการ

👉สำหรับงานที่ให้บริการมีทั้งการให้บริการทางทันตกรรมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายและเสียค่าใช้จ่ายครึ่งราคา
✅ งานที่ให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย : อุดฟัน ขูดหินน้ำลาย relojes de replicas รักษาคลองรากฟันหน้าและฟันกรามน้อย
✅ งานที่จ่ายราคา 50 % : เอ็กซเรย์ฟัน ฟันปลอมบางส่วนถอดได้ ฟันปลอมทั้งปาก การครอบและสะพานฟัน
.
📍เงื่อนไขผู้ป่วยจะต้องได้รับการรับการตรวจเบื้องต้นว่า นักศึกษาสามารถให้การรักษาได้ และจะได้รับการนัดมารักษาอย่างต่อเนื่องตามแผนการรักษาที่แจ้งไว้ การรักษาจะใช้เวลาครั้งละ 3 ชั่วโมง โดยมีความถี่ 2-4 ครั้ง : เดือน หรือตามความเหมาะสมของการรักษาในแต่ละขั้นตอน ผู้ป่วยจะต้องอยู่ในพื้นที่ที่สามารถมารับการรักษาได้อย่างต่อเนื่อง ในวันเวลาราชการ ระหว่างเวลา 09.00-16.30 น.

ข่าวดี!!!!!!

Search