ติดต่อเรา

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


หน่วยปฏิบัติการทันตกรรม ชั้น 3 อาคาร 1
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทร : 074-287636, 074-287632

Search