มีอาการก่อนวันที่นัดหมายต้องทำอย่างไร

ผู้ป่วยสามารถ ติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์โดยตรงกับคลินิกเดิมที่เคยมาทำการรักษา/นัดหมาย และกรณีท่านไม่สามารถติดต่อสอบถามโดยตรงกับคลินิกเดิม ท่านสามารถโทรติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่เบอร์โทร 074-287620 และ 074-287630 ได้ในวันและเวลาราชการ 08:00 – 12:00 น. และ 13:00-16:00 ครับ

Search