การทำบัตรใหม่ออนไลน์ การจองคิวออนไลน์ ทำอย่างไร

สำหรับผู้ป่วยใหม่  สามารถลงทะเบียนทำบัตรใหม่ออนไลน์ โดยการเพิ่มเพื่อนที่  ID Line : @dent-psu ซึ่งเจ้าหน้าที่จะทำการอนุมัติ HN ภายหลังการลงทะเบียนไม่เกิน 24 ชั่วโมง ในวันและเวลาราชการ เท่านั้น

กรณีท่านลงทะเบียนทำบัตรใหม่มา ในวันหยุดราชการ(เสาร์-อาทิตย์)และวันหยุดนักขัตฤกต์ เจ้าหน้าที่จะอนุมัติ HN ภายในวันจันทร์หรือวันที่เปิดทำการเสมอ ท่านที่ไม่ได้ทำบัตรใหม่ออนไลน์สามารถมาลงทะเบียนทำบัตรได้ในวันที่มาทำการรักษาได้ครับ

และ เมื่อท่านได้รับการอนุมัติ HN แล้ว ท่านจะต้องเข้ามาทำการจองคิวออนไลน์ ในแท็บ Rich menu ของไลน์ โดย คลิกที่หัวข้อ จองคิวทำฟันล่วงหน้า ครับ

สำหรับผู้ป่วยเก่า ที่มี HN แล้ว ท่านสามารถนำ HN ไปทำการจองคิวออนไลน์ได้ ในแท็บ Rich menu ของไลน์ โดย คลิกที่หัวข้อ จองคิวทำฟันล่วงหน้า เช่นเดียวกันครับ โดยท่านสามารถเลือกวันเวลา อาการ คลินิกที่ท่านต้องการรักษา

ทั้งนี้ ในทุกครั้งที่ท่านมาทำการรักษา ท่านจะ ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน มายืนยันตัวตน กรณีท่านอายุ 7 ปีขึ้นไป และต้องนำสูติบัตร มายืนยันตัวตน กรณีอายุต่ำกว่า 7 ปี เสมอครับ

Search