หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ออกหน่วยรับเสด็จฯ จังหวัดนราธิวาส

หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ออกหน่วยรับเสด็จฯ จังหวัดนราธิวาส

หน่วยทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะทันตเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ได้ออกให้บริการทางทันตกรรมตามเสด็จ ณ โรงเรียนอิบตีดาวิทยา ตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 นำโดยผศ.ทพ.นฤทธิ์ ลีพงษ์ รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลทันตกรรม ทางคณะฯ ได้นำผลิตภัณฑ์นมเปรี้ยวและนมอัดเม็ด replica rolex สูตรโปรไบโอติกส์ป้องกันฟันผุ ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของ ศ.ดร. รวี เถียรไพศาล และผลงานการบริการวิชาการของฝ่ายทันตสาธารณสุขชนบท โดย ผศ.ทพญ. เสมอจิต พิธพรชัยกุล หัวหน้าฝ่ายทันตสาธารณสุขชนบทภาคใต้ มาเผยแพร่อีกด้วย โดยบริการทางทันตกรรมทั้งสิ้น 77 รายทั้งนี้ยังได้ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
โรงเรียนทันตแพทย์คุณภาพเพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์

Search