หน่วยพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม

งานพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม

คณะทันตแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

บริการของเรา


ข้อมูลพื้นฐานงานวิจัย

Researcher Bulletin 2023

หมายเหตุ : เนื้อหาในแต่ละส่วน มีการลิงค์เชื่อมโยงกัน ท่านสามารถคลิ๊กดูข้อมูลได้โดยการสังเกตุจากการกระพริบของเนื้อหา
Note: The content in each section is interlinked with hyperlinks. You can access the information by clicking on the flashing content.

ผลงานวิชาการ

ผลงานตีพิมพ์เด่น และผลงานตีพิมพ์ใหม่ ระดับนานาชาติ

เกี่ยวกับเรา

VDO แนะนำหน่วยส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย

ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ติดต่อเรา

Key Report

ข้อมูลการจัดการความรู้ (KM)

การพัฒนางาน (LEAN)

VDO บรรยายพิเศษในกิจกรรม Lunch and learn

VDO กิจกรรมของหน่วยส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย

Search