ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ทพ. ปัณณ์พัฒน์ จันทร์มณี เข้าสู่มาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอน (PSU-TPSF) ในระดับดรุณาจารย์

ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ทพ. ปัณณ์พัฒน์ จันทร์มณี เข้าสู่มาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอน (PSU-TPSF) ในระดับดรุณาจารย์
   คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ทพ. ปัณณ์พัฒน์ จันทร์มณี อาจารย์ประจำสาขาวิชาทันตกรรมป้องกัน เนื่องในโอกาสที่อาจารย์ได้รับการประเมินให้เข้าสู่มาตรฐานสมรรถนะอาจารย์ ด้านการเรียนการสอน (PSU-TPSF) ในระดับดรุณาจารย์ (FELLOW TEACHER) ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

แชร์บทความนี้

Facebook
Twitter
Email

Search