คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. จดทะเบียนจัดตั้ง’สมาคมศิษย์เก่าทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์’

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. จดทะเบียนจัดตั้ง’สมาคมศิษย์เก่าทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์’
 
    วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 คณะ ฯ ได้จดทะเบียนจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขึ้น เพื่อให้ศิษย์เก่าสามารถรวมพลังในการกลับมาพัฒนาคณะ ฯและมีส่วนร่วมในการดูแลน้องๆ โดยมี ศ.ดร.ทพญ. ชิดชนก ลีธนะกุล คณบดี ที่ปรึกษาของสมาคม และทพ.ธนัฏฐนนท์ อัศววัฒฑกี นายกสมาคม พร้อมด้วย ผศ.ดร.ทพญ.จันทร์พิมพ์ หินเทาว์ ซึ่งทำหน้าที่นายทะเบียนสมาคมร่วมลงนาม ณ ที่ว่าการอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 
    และปีนี้จะมีกิจกรรมคืนสู่เหย้าฉลองครบรอบ 40 ปี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญศิษย์เก่าทุกท่านมาร่วมใจแสดงพลังกันในงานนี้นะคะ  

แชร์บทความนี้

Facebook
Twitter
Email

Search