ข่าวประชาสัมพันธ์

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5

กำหนดการสอบความพร้อมความถนัดทางวิชาชีพและสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ในคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (รอบที่ 2)” โครงการคัดเลือกนักเรียนรับตรง (โควตาภูมิภาคใต้) ประจำปีการศึกษา 2567 “

1 2 3 4 5

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. เข้าร่วมพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ (MoU) ระดับมหาวิทยาลัย ระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ Can Tho University of Medicine and Pharmacy (CTUMP) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

วันที่ 25 มิถุนายน 2567 คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. นำโดย รศ.ดร.ทพ.ทรงชัย ฐิตโสมกุล คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร…

Read More

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. ได้ต้อนรับคณะทีมผู้บริหารจาก Can Tho University of Medicine and Pharmacy (CTUMP) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

วันที่ 25 มิถุนายน 2567 คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. นำโดย ผศ.ทพ. จักรี องค์เทียมสัคค์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ…

Read More

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ร่วมเปิด“ ศูนย์สุขภาพดี ม.อ. Rebalance Center ”

ในวันที่ 22 มิถุนายน 2567 คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. นำโดย รศ.ดร.ทพ. ทรงชัย ฐิตโสมกุล ท่านคณบดี และรศ.ดร…

Read More

Search