ข่าวประชาสัมพันธ์

1 2 3 4 5

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษา ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ จากการประกวดผลงานวิชาการ  งานประชุมวิชาการ “The 10th Annual Meeting of the Royal College of Dental Surgeons of Thailand”

Read More
1 2 3 4
1 2

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์” และ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแห…

Read More

TCAS 66 รับสมัครนักศึกษาใหม่ คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1/2 (Portfolio)

โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดี และนักเรียนนานาชาติ เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี หลักสูตรทันตแพ…

Read More

ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์และนักศึกษาหลังปริญญา สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 จากงานประชุมวิชาการ BIS 2022

    คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์และนักศึกษาหลังปริญญา สาขา…

Read More

Search