ข่าวประชาสัมพันธ์

1 2 3 4 5

ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษา ทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ จากการประกวดผลงานวิชาการ  งานประชุมวิชาการ “The 10th Annual Meeting of the Royal College of Dental Surgeons of Thailand”

Read More
1 2 3 4 5

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครเข้าฝึกอบรมหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล Residency Training Program in Oral and Maxillofacial Surgery ประจำปีการศึกษา 2567

1 2 3 4

หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ม.อ. เพื่อพระภิกษุสงฆ์ และผู้นำศาสนา จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยทันตกรรมพระราชทานเคลื่อนที่ ม.อ. ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัด…

Read More

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. เปิดรับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพยาบาล

โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. เปิดรับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งพยาบาล คณะทันตแพทยศาสต…

Read More

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.อ. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับบริษัท แฟม อินโนเวชั่น จำกัด

ผลักดันและพัฒนาผลงานวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริน…

Read More

Researcher Bulletin 2023

หน่วยส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดทำเอกสารเผยแพร่ความเข…

Read More

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดรับสมัครเข้าฝึกอบรมหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล Residency Training Program in Oral and Maxillofacial Surgery ประจำปีการศึกษา 2567

Read More

Search