เบิกยาแต่ละคลินิก

แบบฟอร์มสำหรับเบิกเวชภัณฑ์ยาประจำคลินิก

งานเภสัชกรรม ชั้น 1 อาคาร 2
โทร 074-287636 สายใน ม.อ.7638
ติดต่อ ห้องยาผู้ป่วยนอก 074-287638, คลังยาใหญ่ 074-287639, ห้องผลิตยา 074-287756
โรงพยาบาลทันตกรรม มหาลัยสงขลานครินทร์

Search